Fråga 8

Alla Bra Miljöval-märkta butiker källsorterar. På tal om källsortering, var skulle du slänga ett tuggummi?