Fråga 6

Vad är viktigast att tänka på om du vill äta klimatsmart?