Fråga 5

Vilket led i transporten av en vara har oftast störst negativ miljöpåverkan?