Fråga 4

Vilka av dessa produkter måste vara miljömärkta för att få säljas i en butik som är märkt med Bra Miljöval?